Oog voor praktijk, omgeving én burger

Ik werk aan een leefbare en duurzame stedelijke omgeving. Door mijn praktijkkennis als boomtechnisch adviseur, kennis van de wettelijke kaders en politiek bestuurlijke organisaties en heb ik een brede kijk op de mogelijkheden en kansen van groen in de stad.

Bezoek op locatie zie ik als onmisbaar voor een goed advies.

IN 2020 VOER IK GEEN WERKZAAMHEDEN UIT IN VERBAND MET WERKZAAMHEDEN IN DIENST VAN NORMINSTITUUT BOMEN

Data inspecteur bomen

Je kunt mij inschakelen bij vragen over of hulp bij:

 

  • Het vergroenen, verduurzamen en leefbaarder maken van de openbare ruimte
  • Informeren van inwoners, belanghebbenden, gemeenteraad of college van B en W
  • Interdisciplinaire afstemming boomgerelateerde werkzaamheden

 

  • Boomveiligheidscontroles (Certificaat Boom Veiligheid Controleur)
  • Controles Handboek Bomen (Certificaat Controleur Handboek Bomen)
  • Opstellen van kapaanvragen (omgevingsvergunning)

 

  • Vragen over Wet natuurbescherming (Boswet)
  • Boombeheer- en beleidsplannen
  • Handboek Bomen (Norminstituut Bomen)

 

Een vraag over een particuliere boom? Ik kom fietsend op boombezoek in en om Utrecht. Daarbij kan ik je ook helpen met andere tuinvraagstukken. Kijk voor meer informatie op Boom Roos Fiets.

Projecten en samenwerking

In 2020 ben ik in dienst van het Norminstituut bomen als Consulent techniek en ontwikkeling. Ik zal onder meer de examens Controleur Handboek Bomen en Data Inspecteur Bomen afnemen.  Daarnaast blog ik over stadsgroen in Utrecht en ontwerp ik particuliere tuinen die natuurlijk ogen en jaarrond bloeien (méér biodiversiteit, veel groenoppervlak-weinig verharding, jaarrond fraai beeld).

Eerder werk

Ik werk in teamverband aan opdrachten voor diverse gemeentes, adviesbureau's, aannemersbedrijven en particulieren. Ik schrijf boombeheer- en boombeleidsplannen, waardevolle bomen, herinrichting van percelen, et cetera. Naast het opstellen van de plannen, stel ik (concept) documenten samen voor de gemeenteraad en het college van B en W, bewoners en belangenorganisaties. Ook voer ik boominventarisaties, boomveiligheidscontroles en Bomen Effect Analyses (BEA's) uit en verricht ik groeiplaatsonderzoek (niet in 2020).

Kracht

Goede beheer- en beleidsplannen kennen dezelfde hoofdlijnen, maar iedere opdrachtgever heeft met unieke omstandigheden te maken die vragen om maatwerk. Van iedere organisatie leer ik en dankzij mijn eerdere ervaring kan ik organisaties helpen valkuilen te omzeilen. Resultaten op lange termijn én de interne en externe communicatie hebben mijn speciale aandacht, net als wateroverlast en werkzaamheden van andere vakgebieden in de openbare ruimte.

Samenwerking

Boomadvies Utrecht werkt samen met verschillende boom(advies)bureaus:

Zo kun je mij bereiken

Contact

Je kunt mij bereiken via:

Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Ik lees en beantwoord mijn mail dagelijks. Liever contact per telefoon? Mail me je gegevens en enkele momenten dat het schikt, dan bel ik je zo snel mogelijk terug.

In 2020 ben ik werkzaam voor het Norminstituut Bomen, om ruis te voorkomen voer ik dit jaar géén werkzaamheden uit op boomtechnisch gebied.

Postadres

Berkelstraat 76, 3522 ER Utrecht

KvK nummer

67200265

Algemene voorwaarden

Ik werk graag op basis van vertrouwen en ben ervan overtuigd dat we er samen uitkomen. Voor de duidelijkheid heb ik wel algemene voorwaarden opgesteld.

 

Over mij

Sinds 2008 woon ik samen met Jorrit in de Rivierenwijk in Utrecht. Inmiddels zijn Sjirk (2011) en Mette (2016) daar bij gekomen. Na 8 jaar klussen is ons huis af en zijn we aan een nieuw project begonnen. Onze Westerly Centaur (Engelse zeilboot) uit 1974 ligt op het Grevelingenmeer, waar we in de zomer zo veel mogelijk naar toe gaan. Nu nog leren zeilen zodat we ooit de oversteek naar Engeland gaan maken...

Motivatie

Transparant boombeleid en eenvoudig opgezet boombeheer maakt het mogelijk om de kwaliteit van de (stads)bomen in kaart te brengen en te sturen op een hogere of gelijke kwaliteit voor de toekomst. Groen speelt bovendien een cruciale rol bij actuele thema's als wateroverlast, opwarming en leefbaarheid. Meer bomen is niet altijd de oplossing en niet elke boom kan zomaar worden ingepast.

Zelfstandig

Ik ben voor mijzelf begonnen omdat ik graag mijn tijd flexibeler in wil kunnen zetten. Ik vind het fijn om zelf verantwoordelijk te zijn voor planning en budget én vind het belangrijk zelf te horen en uit te zoeken waar de opdrachtgever naar op zoek is. Bovendien werk ik nu weer samen met fijne oud collega's die bedrijven zijn gestart! Naast dit werk geeft ik tips en advies voor passend tuinonderhoud en -ontwerp met mijn tweede bedrijf Boom Roos Fiets.

Milieu

Boomadvies Utrecht houdt het CO2 verbruik laag door zoveel mogelijk papierloos te werken én het vervoer over de weg te minimaliseren, ik reis bij voorkeur met OV en fiets. Instrumenten als Skype voor bedrijven maken het daarbij mogelijk toch regelmatig direct contact te hebben met de klant.

Opleiding en achtergrond

In 2005 ben ik afgestudeerd aan Wageningen Universiteit. Naast vakken in bosbeheer en -beleid volgde ik diverse communicatievakken, met de nadruk op bewonersparticipatie. Na enkele jaren voor de Rijks- en Provinciale overheid te hebben gewerkt wilde ik dichter bij de praktijk en de doelgroep gaan werken. In het bomenvak vond ik mijn plek. Voor meer informatie: linkedIn

BVC logologo controleur Handboek Bomen